سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام

جهت ورود به آزمون آنلاین ورود کد ملی و کد عضویت الزامی است
کد عضویت را می توانید از گزینه لیست ثبت نام شده ها و در کنار اسم و فامیل خود مشاهده کنید
زمان پاسخگویی برای هر سئوال: 30 ثانیه می باشد و در صورت پایان زمان فرصت پاسخگویی از دست خواهد رفت
پس از انتخاب پاسخ ، دکمه سبز رنگ پائین صفحه (( ثبت پاسخ )) را فشار دهید تا پاسخ شما ثبت شود. در غیر اینصورت پاسخ شما ثبت نخواهد شد و امتیاز آن به شما تعلق نمی گیرد.

داوری