ثبت نام دوره های مربیگری و داوری دانشگاهها
ثبت نام واجدین شرایط آزمون مجدد مربیگری تخصصی درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری ویژه بانوان و آقایان
تذکر:
تنها متقاضیانی می توانند در آزمون مجدد شرکت نمایند که اسامی آنها در لیست واجدین شرایط درج شده باشد.
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه الزهرا
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 فیتنس ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مدیر برگزاری دوره: آقای پویا شوکتی ۰۹۱۲۱۳۵۰۲۱۰
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 فیتنس ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مدیر برگزاری دوره: آقای پویا شوکتی ۰۹۱۲۱۳۵۰۲۱۰
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 فیتنس ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: دانشگاه علوم تحقیقات
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری تخصصی درجه 3 فیتنس ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.

داشتن نمرات عمومی اداره ورزش و جوانان استانها یا کارشناس تربیت بدنی و یا مدرک مربیگری رشته های دیگر برای شرکت در دوره تخصصی مربیگری الزامی است.


آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه الزهرا ویژه بانوان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1380000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه پیام نور مرکز شهریار ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهریار
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1380000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام مرکز علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1380000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1380000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجائی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1200000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام معاونت اجرایی ، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1200000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

آغاز ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 رشته بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: شهر ری
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1200000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: تهران
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل همان دانشگاه است و ثبت نام افراد دیگر ممنوع می باشد و در صورت ثبت نام هیچگونه عودت مالی انجام نخواهد شد.


مدارک:
1- عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام بخش ثبت نام انفرادی مربی
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تحصیلی فقط برای آقایان

مبلغ ثبت نام:
1200000 ریال

شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 رشته بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه قم ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان قم
توجه مهم: ثبت نام در این دوره مربیگری فقط مختص دانشجویان دانشگاه قم می باشد.
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.


شماره تماس کمیته آموزش:
02188835295
02188830803
داخلی: 103 - 114 - 115©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.