لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
آزمون
1 1733353 مهرداد سیاوشی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
2 1732761 عمار دومیری گنجی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
3 1732439 رامین نقی زاده فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
4 1732488 یاسر ارمندئی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
5 1732470 پوریا سعیدیان راد فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
6 1732467 حامد خسروی نو فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
7 1732450 پیام پوربابائیان فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
8 1704923 سید وحید قریشی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
9 1732351 ایمان خراسانی گزکی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
10 1717366 محمد جواد یدائی سیاه پوش فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
11 1732445 محمد حسین شاهانی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
12 1732441 داود رمضانی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
13 1732433 سید سعید حسینی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
14 1732430 امیر حسین حسینزاده فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
15 1732429 سروش فتحی جو فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
16 1732425 علی مظفری فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
17 1732419 آرش حامد فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
18 1732416 رضا خلعت ثانی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
19 1720275 امیر بهرام بیگی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
20 1732384 محمدامین حاجی سلطانی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
21 1732382 محمدعلی خواجه وندی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
22 1232468 پوریا مجیدی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
23 1732365 سید حسین تقوی زاده فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
24 1732348 مهدی پورمختاری فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
25 1717704 علیرضا رفیعی فیتنس و تناسب اندام -- آقایان
26 1717549 سید حمیدرضا تقوی زاده فیتنس و تناسب اندام -- آقایان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.